Nábor a výběr zaměstnanců
Personální a rozvojové poradenství

O nás
Jsme česká personální agentura a obsazujeme odborné, expertní a manažerské pozice napříč obory a regiony. Vyrostli jsme z interních personalistů, dobře tak rozeznáme potřeby firem i kvality uchazečů. Je nám vlastní role přímých mediátorů mezi zaměstnavatelem a kandidátem, kdy se staráme o maximální a dlouhodobou spokojenost obou stran. Na trhu působíme úspěšně od roku 2014 a za tu dobu jsme k našim klientům přivedli přes 400 klíčových pracovníků. Díky desítkám let praxe máme unikátní kompetence, zkušenosti a nástroje, které dále neustále rozvíjíme. Našim klientům dokážeme naším efektivním řízením náboru ušetřit čas i náklady. Pracujeme na samostatných projektech i outsourcingu celého náboru firmy. Děláme vztahový recruitment a našim cílem je dlouhodobý win-win pro firmy i uchazeče.      tereza.necasova@peopledrive.cz

Tereza Nečasová
Nábor na expertní a manažerské pozice

Tereza je zkušený náborář s praxí 15 let. Vyrostla z interního HR a má široký záběr v personalistice celkově. Do firem hledá experty a manažery. Klienti si ji chválí za to, že umí obsadit i hodně komplikované pozice. Svoji práci začíná vždy komplexním pochopením firmy a pozice. Má bohaté zkušenosti s tvorbou motivační inzerce i aktivním oslovováním uchazečů z databází a sociálních sítí. Přirozeně buduje vztahy a umí propojit nabídku firmy s potřebami uchazeče. V rámci náboru dále připravuje a vede assessment centra a pracuje s online diagnostikou.

Terezino motto: "Co je za námi a před námi, jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je ukryto v nás." (R. W. Emerson)      lea.winterova@peopledrive.cz

Lea Winterová
Nábor na expertní a manažerské pozice

Lea pracuje v oblasti personalistiky a lidských zdrojů více než 20 let. V náborové praxi uplatňuje zkušenosti ze studia psychoterapie a výcviku na kognitivně-behaviorální terapii. Do firem hledá klíčové pracovníky na expertní a manažerské pozice. Její specializací je řízení projektů interim náboru, kdy u nás firma outsourcuje celý náborový proces. Klienti na ni oceňují schopnost rychle a přesně identifikovat potenciál pozice i uchazeče. Má velký přehled o pracovním trhu a dokáže efektivně zacílit nabídku na cílový segment uchazečů.

Ley motto: "Jen nepatrně jsem se každého dne odchýlil, a jsem o celý život jinde." (L. Vaculík)


      zuzana.pittnerova@peopledrive.cz

Zuzana Pittnerová
Nábor na provozní a expertní pozice

Zuzka má více než desetileté zkušenosti z marketingu, především v oblasti B2B, a nyní se již několik let věnuje recruitmentu. Úspěšně obsazuje pozice do obchodu, služeb, techniky a logistiky. Na naší obsazovanosti pozic do 6 týdnů má Zuzka lví podíl. Klienti ji oceňují za její nasazení, pragmatický přístup a schopnost rychle se orientovat v nové situaci. Zakládá si na individuálním přístupu ke klientům a plném pochopení jejich potřeb. Díky praxi v marketingu dokáže na míru jednotlivým pozicím připravit a realizovat efektivní komunikační strategii.

Zuzčino motto: "Když mluvíš, opakuješ to, co už víš. Když ale nasloucháš, můžeš se dozvědět spoustu nového.” (Dalajlama)


      alexander.horak@peopledrive.cz

Alexander Horák
Nábor na provozní a expertní pozice

Alex je vystudovaný psycholog a své vzdělání uplatňuje v náborové praxi. Pro naše klienty obsazuje kvalifikované pozice do oddělení provozu, obchodu a zákaznické péče. Podílí se projektech interim náboru, kdy u nás firma outsourcuje celý náborový proces. Klienti jej oceňují za jeho precizní rychlý přístup a schopnost správně vystihnout kvality i rizika uchazeče. V rámci náboru se dále podílí na přípravě kompetenčních modelů, assessment center a online diagnostiky.

Alexovo motto: "Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům.” (E. Roosevelt)


      lucia.kondratova@peopledrive.cz  
Lucia Kondrátová
Peopledrive manažer

Lucia je zkušený manažer projektů a lidí. Je často prvním kontaktem pro naše klienty a následně podporou pro všechny naše náboráře. Jedná s firmami o tom, co potřebují a jaká forma a obsah spolupráce pro ně bude nejefektivnější. Její nadhled a kreativita je nedílnou součástí náborů komplikovaných pozic. Má bohaté zkušenosti s lidmi a široký přehled o pracovním trhu, který nám pomáhá neustále se rozvíjet. V neposlední řadě manažersky zastřešuje, propojuje a inovuje všechny interní aktivity s cílem naplnit potřeby klienta i spokojenost našeho týmu.

Luciino motto: "Buď sám sebou. Všichni ostatní jsou už zabraní." (O. Wilde)