Nábor a výběr zaměstnanců
Personální a rozvojové poradenství


Kdy se vyplatí s námi spolupracovat

Obsazujete do 15 pozic za rok? Pak se Vám vyplatí proces outsourcovat.

Máme vypočteno a potvrzeno od našich klientů, že cena za naše služby je dlouhodobě nižší než náklady spojené s interním řešením náboru.

S jakými náklady je potřeba při náboru vlastními silami počítat?
peopledrive inzerce na různých pracovních portálech
peopledrive přístupy k databázím pro aktivní oslovování uchazečů
peopledrive networking a marketing spojený s náborem a headhuntingem
peopledrive personální náklady na zkušeného interního náboráře
peopledrive školení a průběžný rozvoj kompetencí náboráře
peopledrive náklady spojené s neefektivní délkou náboru
peopledrive náklady spojené s odchody v průběhu prvního roku zaměstnance
peopledrive a jiné finanční, personální a časové náklady

Rádi Vás seznámíme s detailní kalkulací dle oboru a regionu, ve kterém podnikáte.

Našim klientům poskytujeme řešení v podobě služeb:
peopledrive nábor na klíč, kdy obsazujeme jednu či více vybraných pozic ve firmě
peopledrive outsourcingu celého náboru, kdy se staráme o všechny otevřené pozice ve firmě a často jednáme přímo jménem daného klienta

Máme unikátní zdroje kandidátů a pravidelně analyzujeme, kam se posouvá pracovní trh. S uchazeči jsme v neustálém kontaktu až do jejich úspěšné adaptace ve firmě. Díky efektivní komunikaci a psychologickým metodám minimalizujeme rizika odmítnutí nabídky či brzkého odchodu.

Jaká je Vaše současná situace?
peopledrive Hledáte klíčové pracovníky?
peopledrive Chybí Vám vlastní kapacity a tlačí Vás čas a jiné priority?
peopledrive Čeká Vás důležitý projekt a chcete si uvolnit ruce?
peopledrive Rostete a chcete posílit svůj tým?
peopledrive Nedaří se Vám obsadit pozice

Možná je čas obrátit se na nás. Věnujte se rozvoji Vaší firmy a týmu svých lidí. Nábor a výběr nových zaměstnanců vložte do rukou našich expertů.

Zavolejte nám a probereme Vaše potřeby a naše řešení.

peopledrive


NÁBOR NA KLÍČ

Obsazujeme odborné, expertní a manažerské pozice napříč obory a regiony. Celý náborový proces řídíme od A do Z, tedy od detailního pochopení pozice až po úspěšnou adaptaci uchazeče ve firmě. Vyrostli jsme z interních personalistů, velmi dobře tedy rozeznáme potřeby firmy i kvality uchazeče.

Při hledání kandidátů pracujeme s unikátním mixem zdrojů - inzertních kanálů, cíleného headhuntigu a vlastní databází konktaktů. Děláme vztahový recruitment, využíváme znalostí psychologie k přesnému rozpoznání potřeb a motivace uchazečů a ty propojujeme s nabídkou firmy. Úspěšně minimalizujeme rizika odmítnutí nabídky a brzkého odchodu. Umíme zjistit podrobnosti o dalších nabídkách, které uchazeč zvažuje, a zastoupit klienta ve vyjednávání tak, aby uchazeč nepřistoupil na jinou nabídku. Přímý a neustálý kontakt s uchazeči i manažery je pro nás samozřejmostí a to i po nástupu uchazeče do zaměstnání. Během i po uplynutí zkušební doby se věnujeme oboustranné spokojenosti a očekávaným výsledkům.

Na trhu působíme úspěšně od roku 2014 a za tu dobu jsme obsadili přes 400 kvalifikovaných pozic. V průměru najdeme nového zaměstnance do 6 týdnů. Na uchazeče dáváme garanci 3-6 měsíců. Máme jednoduché a bezpečné cloudové řešení pro sdílení profilů a celého průběhu náboru.

Naši klienti na naši práci oceňují nadstandardní náborový servis, flexibilitu a schopnost řešit problémy jejich očima. Zavolejte nám a probereme Vaše potřeby a naše řešení.

peopledrive


OUTSOURCING NÁBORU

Umíme plně zastoupit interního náboráře či celý tým recruiterů. Na dobu určitou se stáváme součástí personálního oddělení firmy. Řešíme veškeré náborové poptávky ve firmě vč. řízení interních procesů s tím souvisejících. Jedná se o dočasnou odbornou výpomoc v krizových situacích jako zvýšená potřeba náboru, nečekaná absence personalisty, nedostatek kapacit či odbornosti apod. Od roku 2014 jsme takto pomohli 5 firmám na projektech v délce 6-18 měsíců. Aktuálně působíme jako tzv. interim náboráři ve společnosti UNIQA.

peopledrive


Online diagnostika

Ve spolupráci s firmou Sharane využíváme online psychometrii při náboru na klíčové a manažerské pozice. Tento nástroj vnímáme jako cenný doplněk náboru, který v polovině či závěru výběrového řízení dokresluje a upřesňuje profil uchazeče. Využíváme nástroje světového poskytovatele online psychometrie AON. Jedná se o standardizované dotazníky/testy, které měří znalosti, dovednosti, kompetence či motivační faktory uchazeče. Pomocí nástrojů AON je každoročně hodnoceno několik milionů osob, díky čemuž je zajištěna vysoká spolehlivost nástrojů. Dle konzultace s klientem vybíráme vhodný mix dotazníků/testů. Společně konzultujeme a interpretujeme výsledky v návaznosti na náborové potřeby.

Assessment centrum

Assessment centrum (AC) umožňuje klientům komplexně poznat a zároveň porovnat všechny uchazeče na danou pozici. Jedná se o skupinový formát výběrového řízení, kdy uchazečům simulujeme různé situace, se kterými by se na obsazované pozici mohl potkat. Cílem je objektivní a odborné posouzení uchazečů v kontextu požadovaných kompetencí, pojmenování jejich potenciálu, rozvojových potřeb i možných rizik. Design a modelové situace AC tvoříme na míru obsazované pozice. Máme dlouholeté zkušenosti v rolích pozorovatelů a hodnotitelů AC/DC a naše klienty na tyto role umíme kvalitně zaškolit. V případě potřeby tvoříme výstupní zprávu s odborným posouzením silných a rozvojových stránek uchazeče a s doporučením vhodného rozvoje v kontextu dané pozice. AC je vhodné kombinovat s online diagnostikou.