Nábor a výběr zaměstnanců
Personální a rozvojové poradenství
Klientská zóna
Naše služby poskytujeme firmám všech velikostí a různého zaměření. Sami máme zkušenosti z působení v malých firmách i velkých korporacích. Umíme zastřešit náborový proces od A do Z a poradíme Vám i v dalších HR oblastech.
Služby pro jednotlivce
Na trhu práce a profesního rozvoje jsme jako doma. Hledáte nové zaměstnání, nebo se chcete poradit jak dál ve Vaší kariéře? Společně najdeme cestu, kterou se můžete ubírat, a vybavíme Vás konkrétními nástroji jak uspět ve výběrovém řízení.

O nás


Náš tým


lucie.chudobova@peopledrive.cz   Lucie Chudobová

General manager, senior konzultant

Lucie nasbírala roky zkušeností v mezinárodních společnostech, pracovala mimo jiné osm let jako Senior HR Business Partner ve společnosti Citibank. Od roku 2014 působí jako poradce v oblasti lidských zdrojů. Specializuje se na vedení a organizaci výběrových řízení, poradenství manažerům, identifikaci, adaptaci a rozvoj talentů, individuální rozvojové poradenství, realizaci assessment a development center. Její specialitou je celodenní trénink Stress Managementu. Je cvičitelkou jógy II. třídy a organizuje individuální, skupinové i firemní lekce jógy. Cvičí i s dětmi a její další metou je začít s lekcemi jógy pro seniory.

Lucčino motto: "Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír." (Buddha)

Rozhovor s Lucií


tereza.necasova@peopledrive.cz   Tereza Nečasová

Senior recruiter, projektový manažer, mentor

Tereza působila více jak šest let na pozici HR Business Partner v americké bance Citibank a od roku 2014 se věnuje odbornému poradenství napříč různými odvětvími. Zaměřuje se na externí a interní nábor, assessment a development centra a různé formy rozvojových aktivit. Pracuje mimo jiné jako lektor měkkých dovedností a individuální mentor. Své zkušenosti načerpala také v zahraničí - má za sebou roční studium ve Velké Británii zakončené BA titulem, semestrální studium v Německu a pracovní stáž na personálním oddělení v Polsku. Je vášnivou cestovatelkou, aktivně se zajímá o psychologii, věnuje se hudbě a tanci. Její velkou zálibou jsou cizí jazyky, hovoří anglicky, francouzsky a německy.

Terezino motto: "Co je za námi a před námi, jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je ukryto v nás." (R. W. Emerson)

Rozhovor s Terezou


lucie.kozakova@peopledrive.cz   Lucie Kozáková

Senior recruiter, lektor

Lucie působí v oblasti lidských zdrojů od roku 2001. Pracovala v několika nadnárodních společnostech z odvětví IT, farmacie a výroby a získala zkušenosti se všemi procesy v oblasti human resources. Aktuálně připravuje a vede výběrová řízení, assessment a development centra, včetně zaškolení hodnotitelů. Také nastavuje adaptační proces nových zaměstnanců, který je v současnosti mnohde stále ještě podceňován. Dále připravuje a vede vzdělávací aktivity v oblastech recruitmentu, hodnocení, motivace či pracovního práva. Dlouhodobě se věnuje ohrožené skupině na trhu práce - maminkám, a pro ně má speciální školení Z rodičovské do práce.

Lucčino motto: S poctivou prací nejdál dojdeš.

Rozhovor s Luciípetra.nedvedova@peopledrive.cz   Petra Nedvědová

Projektový manažer, senior recruiter

Než se Petra stala součástí Peopledrive týmu, pracovala na pozicích personální manažerky a HR business partnerky v zahraničních korporacích a v akademickém prostředí ČVUT a ČZU. Zde načerpala zkušenosti s vedením náborových, hodnotících nebo motivačních pohovorů a s tvorbou adaptačních, vzdělávacích a rozvojových plánů. Má bakalářské vzdělání v oboru mezinárodní obchod a podniková ekonomika, a magisterské v oboru andragogika, psychologie a personální management. Několik let se věnuje i výuce angličtiny a překladům z a do angličtiny. Volný čas tráví cvičením pilates a procházkami se psy. V létě si užívá horskou turistiku a v zimě sjezdové lyžování.

Petřino motto: "Emoce jsou nakažlivé." (C. G. Jung)

Rozhovor s Petroueliska.fialova@peopledrive.cz   Eliška Fialová

Recruiter, specialista online marketingu

Eliška je studentkou oboru andragogika a personální řízení na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. V Peopledrive se věnuje realizaci výběrových řízení, vedení dílčích projektů a organizačním činnostem. Zkušenosti získala také během odborné stáže na personálním oddělení ve společnosti NESS Czech, kterou absolvovala v roce 2014. Mimo oblast lidských zdrojů se aktivně angažuje ve vzdělávání seniorů. Ve volném čase ráda vaří pro svou rodinu a přátele, vychutná si kvalitní kávu, nebo si přečte dobrou knížku.

Eliščino motto: „Život je nejlepší školou života.“ (J. Cimrman)

Rozhovor s Eliškou

Klientská zóna

peopledrive

Firmám malým i velkým nabízíme:

Náborový proces dle potřeb klienta - od dílčích úloh po kompletní zastřešení

peopledrive Příprava či aktualizace kompetenčního modelu pozice
peopledrive Tvorba inzerce podle aktuálních trendů
peopledrive Volba vhodných inzertních míst
peopledrive Využití dalších zdrojů jako přímé vyhledávání, sociální sítě, školy atd.
peopledrive Správa inzerce a databáze uchazečů
peopledrive Různé formy externího i interního výběrového řízení – klasické, telefonické a video pohovory
peopledrive Asistence při osobních pohovorech mezi uchazeči a manažery přímo u klienta
peopledrive Odborné hodnocení externích i interních uchazečů a doporučení jejich rozvoje
peopledrive Příprava a realizace assessment center
peopledrive Široká nabídka testů praktických znalostí a dovedností
peopledrive Ověření jazykové úrovně – Aj, Nj, Fj
peopledrive Psychodiagnostika
peopledrive Příprava a realizace assessment center
Assessment a development centrum

peopledrive A/C jako efektivní metoda výběru zaměstnanců mezi externími či interními uchazeči
(A/C je celodenní či půldenní výběrové řízení, kdy zájemci o obsazovanou pracovní pozici procházejí skupinovými a individuálními úkoly rozličného charakteru, a to za pozorování vícero hodnotitelů. Cílem je objektivní a odborné posouzení uchazečů v kontextu jejich úrovně požadovaných komptencí, tedy vhodnosti pro danou pozici, pojmenování budoucího potenciálu, rozvojových potřeb i možných rizik.)
peopledrive Vhodná metoda zvláště pro pozice vyžadující kompetence interpersonální a sebeřízení
peopledrive D/C jako motivační nástroj pro kompetenční a osobnostní rozvoj zaměstnanců
(D/C je jedno až několikadenní rozvojová aktivita, která se zaměřuje na účastníka nikoli v kontextu konkrétní pozice jako u A/C,
ale z pohledu celého možného rozvoje v rámci firmy. Svým designem je D/C podobné A/C, nicméně obsahuje typově odlišné modelové situace a je zaměřeno na proces učení a sebepoznání už v průběhu samotného D/C.)
peopledrive Vhodný způsob, jak ocenit klíčové pracovníky, posílit jejich loajalitu, nastartovat období růstu apod.
peopledrive Individuální A/C či D/C v případě nedostatku uchazečů/zaměstnanců, anebo není-li skupinová forma vhodná; další varianty jsou např. kombinace A/C a D/C v jeden den apod.
peopledrive Vlastní know-how a metodologie, možnost využití psychodiagnostiky
peopledrive Dlouholeté zkušenosti v rolích jak interních pozorovatelů, tak externích hodnotitelů
peopledrive Design a modelové situace připravené na míru obsazované pozice (A/C) či firemní kultury a potřeb (D/C) u daného klienta
peopledrive Školení zaměstnanců klienta (personalisté či manažeři klienta) na roli hodnotitelů A/C či D/C
peopledrive Výstupní hodnotící zprávy s odborným posouzením silných stránek i rozvojových oblastí účastníků a doporučením vhodného rozvoje pro danou pozici (A/C) či v kontextu rozvojových potřeb obecně (D/C)
Interim HR management

peopledrive Moderní trend v případě řešení okamžité personální potřeby v oblasti náboru, HR business partneringu či jiných HR služeb
peopledrive Plné odborné zastoupení jakékoli HR pozice či celého týmu
peopledrive Nezávislá odborná výpomoc v krizových situacích, přičemž klient neztrácí přímý vliv na výsledek
peopledrive Osobní přítomnost v lokalitě klienta či práce na dálku
peopledrive Délka trvání projektu dle potřeb klienta
HR poradenství

peopledrive Poradenství v oblasti pracovního práva
peopledrive Nastavení a kontrola procesu adaptace nových zaměstnanců
peopledrive Rozvoj talentů a plán nástupnictví – identifikace, motivace a rozvoj klíčových pracovníků a jejich nástupců
peopledrive Tvorba či aktualizace dalších interních HR procesů
peopledrive HR marketing – firemní kariérní stránky, sociální sítě, veletrhy práce apod.
peopledrive Employer branding - poradenství a koordinace v oblasti spolupráce s univerzitami a odbornými školami
peopledrive Interní komunikace - poradenství i tvorba obsahu s cílem posílení angažovanosti a loajality zaměstnanců
Personální audit

peopledrive Revize činností u jednotlivých pozic včetně stanovení časové náročnosti
peopledrive Návrh funkční organizační struktury
peopledrive Tvorba či úprava popisů pracovních míst včetně optimálního seznamu činností
peopledrive Definice zastupitelnosti a případných duplicitních činností
peopledrive Analýza silných a slabých stránek pracovníků, definice rozvojových potřeb
peopledrive Identifikace talentů a nastavení vhodného rozvojového plánu
Pracovněprávní dokumentace

peopledrive Odborné konzultace pracovněprávních dokumentů pro všechny druhy pracovních poměrů (pracovní smlouvy, dodatky, vytýkací dopisy, výpovědi, dohody aj.)
peopledrive Editace již existující dokumentace včetně doporučení dalších možných alternativ
peopledrive Tvorba kompletního vzoru daného dokumentu
Mzdová agenda

peopledrive Komplexní vedení a zpracování mzdového účetnictví a personální agendy Vašich zaměstnanců: sběr a kontrola podkladů pro mzdy, výpočet mezd, příprava elektronických příkazů k úhradě, zasílání elektronických výplatních pásek a další činnosti dle potřeb klienta
peopledrive Komunikace, příprava a odesílání dokumentů na úřady: tvorba výkazů sociálního a zdravotního pojištění, vedení mzdových a evidenčních listů důchodového pojištění, roční vyúčtování daní a další výkazy v rámci mzdové agendy
peopledrive Elektronizace celého procesu mzdové agendy za pomoci moderních postupů a technologií, které povedou k úspoře času a dokonalému přehledu
Zaměstnávání cizinců

peopledrive Zpracování a příprava žádosti pro zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec
peopledrive Vyřízení všech potřebných náležitostí pro získání zaměstnanecké karty budoucích pracovníků
peopledrive Zajištění komunikace s budoucími pracovníky od začátku celého projektu až do příjezdu do ČR a předání zaměstnavateli
Rozvoj a vzdělávání

peopledrive Příprava a realizace development center včetně doporučení vhodného rozvoje
peopledrive Tréninky a školení dle potřeb klienta (Stress management, Z rodičovské do práce)
peopledrive Koučink a individuální rozvojové poradenství
peopledrive Podpora v náročných pracovních i soukromých situacích

Služby pro jednotlivce

peopledrive

Rádi Vám poskytneme:


peopledrive Aktuální nabídku práce u našich klientů a na trhu obecně – zaregistrujte se u nás a mějte přehled o pracovních pozicích a tipech pro Váš rozvoj
peopledrive Další informace a trendy z pracovního trhu včetně možností mzdového ohodnocení
peopledrive Identifikaci Vašich silných stránek a na to navazující doporučení vhodných pozic / oborů
peopledrive Vytvoření nebo aktualizaci Vašeho životopisu, motivačního dopisu, LinkedIn profilu, přihlášky na konkrétní pozici apod.
peopledrive Pohovor "na zkoušku" – v příjemné, avšak reálné atmosféře Vás připravíme na situace a otázky, které Vás mohou potkat při pohovoru, assessment centru apod.
peopledrive Komplexní osobnostní profil zpracovaný psychologem
peopledrive Individuální koučink a mentoring – poradenství před chystanou změnou či v jakékoli jiné životní situaci
peopledrive Poradenství pro ženy a další zájemce vracející se po rodičovské dovolené na trh práce
peopledrive To vše v českém a anglickém jazyce, vybrané služby také v německém a francouzském jazyce

Kontakt

UCHAZEČI A JEDNOTLIVCI - Ing. Lucie Kozáková

tel.: +420 604 873 063
email: lucie.kozakova@peopledrive.cz

KLIENTI A FIRMY - Ing. Lucie Chudobová

tel.: +420 606 848 006
email: lucie.chudobova@peopledrive.cz


         Zůstaňte s námi v kontaktu přes sociální sítě


peopledrive

Provozovatel: Ing. Lucie Chudobová, Oblouková 425, 273 64, Doksy, IČ 71306668, DIČ 7455310709.

Kancelář: Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město (prosíme o sjednání schůzky předem)

Registrujte se u nás

peopledrive

Dejte nám o sobě vědět a registrujte se do naší databáze uchazečů. Našim členům zasíláme jednou měsíčně Peopledrive jobsletter s aktuální nabídkou pozic, novinkami na trhu práce a tipech k profesnímu rozvoji. Dále Vás naši konzultanti mohou napřímo oslovit v případě pracovní nabídky vhodné právě pro Vás.

Pokud už u nás registrovaní jste, můžete Vámi poskytnuté údaje kdykoli upravovat ZDE. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na info@peopledrive.cz.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Dbáme o to, abychom je zpracovávali na profesionální úrovni a v plném souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Podívejte se na naše Zásady ochrany osobních údajů.   zbývá znaků:
Vyberte prosím cizí jazyky a úrovně, na jaké je ovládáte. Postupně můžete vybrat až 3 cizí jazyky. Hovoříte-li více než 3 cizími jazyky, prosím volte ty s nejpokročilejšími úrovněmi. Neuvádějte prosím svůj rodný jazyk.


(vyjádření pro plný úvazek 40 hod / týdně)

max. 500 znaků včetně mezer

* Životopis
Další příloha

Chcete uspět ve výběrovém řízení na Vaši vysněnou pozici? Hledáte inspiraci pro svůj profesní či osobnostní rozvoj? Anebo stojíte na křižovatce a nevíte, kam dál se ve své kariéře ubírat? Pro tyto a jakékoli jiné životní situace Vám nabízíme poradenské služby našich konzultantů. Vyberte ty, o které máte zájem, a my Vás budeme obratem kontaktovat.


* Pole označená modře jsou povinná.

Vyzkoušejte naši poradnu pro uchazeče


  Doporučený balíček

peopledrive Konzultace úprav Vašeho CV a motivačního dopisu
peopledrive Doporučení pro Váš profil na profesní síti LinkedIn
peopledrive Seznámení s vhodnými postupy pro hledání zaměstnání

     Cena služby je 600 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu  Vytvoření nebo aktualizace Vašeho životopisu

     Cena služby je 600 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu  Vytvoření Vašeho profilu na síti Linkedin dle Vašeho CV

     Cena služby je 600 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu  Vytvoření Vašeho životopisu, motivačního dopisu či profilu na síti Linkedin v cizím jazyce – AJ, NJ, FJ

     Cena služby je 850 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu  Poradenství před chystanou změnou

peopledrive Připravíme Vás na to, co můžete očekávat, rozhodnete-li se pro razantní změnu ve své kariéře
peopledrive Seznámíme Vás se situací na trhu práce a s možnostmi mzdového ohodnocení
peopledrive Doporučíme Vám vhodné oblasti a obory, ve kterých hledat novou práci
peopledrive Upravíme Váš životopis a motivační dopis

     Cena služby je 600 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu  Pohovor či assessment centrum "na zkoušku"

peopledrive V příjemné, avšak reálné atmosféře Vás připravíme na situace a otázky, které vás mohou potkat na pohovoru či při assessment centru

     Cena služby je 600 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu  Konzultace s psychologem

peopledrive Identifikaci Vašich silných stránek a na to navazující doporučení vhodných pozic
peopledrive Celkový psychologický profil zpracovaný psychologem

     Cena služby je 1500 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu  Vyhledání 10 vhodných pracovních pozic na míru

peopledrive Na základě Vašich představ o ideálním zaměstnání Vám vyhledáme vhodné pozice
peopledrive Připravíme Vás na otázky, které Vás mohou na pohovoru čekat
peopledrive Pomůžeme Vám upravit životopis a motivační dopis na míru dvěma Vámi určeným pozicím

     Cena služby je 600 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu  Nenašli jste, co hledáte? Napište nám vlastními slovy, o co byste měli zájem. Určitě najdeme společně řešení.  Nejsem si jistý/á – kontaktujte mne a služby mi vysvětleteSouhlasím se zpracováním osobních údajů.
Odesláním toho formuláře souhlasím, aby společnost Peopledrive – Ing. Lucie Chudobová, Oblouková 425, Doksy, 273 64 – coby „Správce“ a její spolupracující právnické i fyzické subjekty coby „Zpracovatele“ spravovaly, zpracovávaly, uchovávaly a po ústní či písemné dohodě se mnou dále zpřístupňovaly klientům Správce mé osobní údaje za účelem zprostředkování práce pro mou osobu, a to vše v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Souhlas uděluji ode dne odeslání mých osobních údajů na celou dobu registrace a maximálně do jednoho roku od zrušení registrace mé osoby u Správce. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli jednoduše odvolat. Prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů jsem informován/a o způsobu zpracování mých osobních údajů a svých právech, konkrétně se jedná o právo na přístup k mým osobním údajům, právo na jejich opravu či doplnění, právo na omezení jejich zpracování, částečný nebo úplný výmaz, právo podat námitku vůči Správci, právo žádat Správce o vysvětlení či nápravu závadného stavu a právo odvolat poskytnutý souhlas.

Souhlasím, aby mi společnost Peopledrive – Ing. Lucie Chudobová, Oblouková 425, Doksy, 273 64 – zasílala emailem na měsíční bázi informace o aktuálně otevřených pozicích a další obchodní sdělení a informace související s jejím předmětem činnosti. Prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů jsem informován/a o způsobu zpracování a svých právech včetně toho,
že se z odběru tohoto emailu mohu kdykoli odhlásit.

Kontrolní obrázek


Po odeslání formuláře prosím vyčkejte na oznamovací hlášku o tom, že odeslání proběhlo v pořádku. Teprve po té můžete webovou stránku zavřít. Děkujeme.

Peopledrive jobsletter

Chcete s námi zůstat v kontaktu, aniž byste se nyní museli registrovat do naší databáze uchazečů? Rádi Vám budeme zasílat jednou měsíčně náš Peopledrive jobsletter s aktuální nabídkou pozic, novinkami z trhu práce a tipech k profesnímu rozvoji. Služba je zcela zdarma. Z odběru emailu se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Dbáme o to, abychom je zpracovávali na profesionální úrovni a v plném souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Podívejte se na naše Zásady ochrany osobních údajů.


* Pole označená modře jsou povinná.

Odesláním toho formuláře souhlasím, aby společnost Peopledrive – Ing. Lucie Chudobová, Oblouková 425, Doksy, 273 64 – coby „Správce“ a její spolupracující právnické i fyzické subjekty coby „Zpracovatele“ spravovaly, zpracovávaly a uchovávaly moje osobní údaje za účelem zasílání emailu na měsíční bázi s informacemi o aktuálně otevřených pozicích a dalšími obchodními sděleními a informacemi souvisejícími s předmětem činnosti Správce, a to vše v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Souhlas uděluji ode dne odeslání mých osobních údajů na celou dobu registrace a maximálně do dvou měsíců od zrušení registrace mé osoby u Správce k zasílání emailu. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli jednoduše odvolat. Prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů jsem informován/a o způsobu zpracování mých osobních údajů a svých právech, konkrétně se jedná o právo na přístup k mým osobním údajům, právo na jejich opravu či doplnění, právo na omezení jejich zpracování, částečný nebo úplný výmaz, právo podat námitku vůči Správci, právo žádat Správce o vysvětlení či nápravu závadného stavu, právo odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů a právo odhlásit se z odběru emailu.Kontrolní obrázek


Po odeslání formuláře prosím vyčkejte na oznamovací hlášku o tom, že odeslání proběhlo v pořádku. Teprve po té můžete webovou stránku zavřít. Děkujeme.

Naše poradna pro uchazeče

Chcete uspět ve výběrovém řízení na Vaši vysněnou pozici? Hledáte inspiraci pro svůj profesní či osobnostní rozvoj? Anebo stojíte na křižovatce a nevíte, kam dál se ve své kariéře ubírat? Pro tyto a jakékoli jiné životní situace Vám nabízíme poradenské služby našich konzultantů. Vyberte ty, o které máte zájem, a my Vás budeme obratem kontaktovat.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Dbáme o to, abychom je zpracovávali na profesionální úrovni a v plném souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Podívejte se na naše Zásady ochrany osobních údajů.


* Pole označená modře jsou povinná.


Označte prosím službu, o kterou máte zájem.


  Doporučený balíček

peopledrive Konzultace úprav Vašeho CV a motivačního dopisu
peopledrive Doporučení pro Váš profil na profesní síti LinkedIn
peopledrive Seznámení s vhodnými postupy pro hledání zaměstnání

     Cena služby je 600 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu  Vytvoření nebo aktualizace Vašeho životopisu

     Cena služby je 600 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu  Vytvoření Vašeho profilu na síti Linkedin dle Vašeho CV

     Cena služby je 600 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu  Vytvoření Vašeho životopisu, motivačního dopisu či profilu na síti Linkedin v cizím jazyce – AJ, NJ, FJ

     Cena služby je 850 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu  Poradenství před chystanou změnou

peopledrive Připravíme Vás na to, co můžete očekávat, rozhodnete-li se pro razantní změnu ve své kariéře
peopledrive Seznámíme Vás se situací na trhu práce a s možnostmi mzdového ohodnocení
peopledrive Doporučíme Vám vhodné oblasti a obory, ve kterých hledat novou práci
peopledrive Upravíme Váš životopis a motivační dopis

     Cena služby je 600 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu  Pohovor či assessment centrum "na zkoušku"

peopledrive V příjemné, avšak reálné atmosféře Vás připravíme na situace a otázky, které vás mohou potkat na pohovoru či při assessment centru

     Cena služby je 600 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu  Konzultace s psychologem

peopledrive Identifikaci Vašich silných stránek a na to navazující doporučení vhodných pozic
peopledrive Celkový psychologický profil zpracovaný psychologem

     Cena služby je 1500 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu  Vyhledání 10 vhodných pracovních pozic na míru

peopledrive Na základě Vašich představ o ideálním zaměstnání Vám vyhledáme vhodné pozice
peopledrive Připravíme Vás na otázky, které Vás mohou na pohovoru čekat
peopledrive Pomůžeme Vám upravit životopis a motivační dopis na míru dvěma Vámi určeným pozicím

     Cena služby je 600 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu  Nenašli jste, co hledáte? Napište nám vlastními slovy, o co byste měli zájem. Určitě najdeme společně řešení.

max. 500 znaků včetně mezer

  Nejsem si jistý/á – kontaktujte mne a služby mi vysvětlete


Odesláním toho formuláře souhlasím, aby společnost Peopledrive – Ing. Lucie Chudobová, Oblouková 425, Doksy, 273 64 – coby „Správce“ a její spolupracující právnické i fyzické subjekty coby „Zpracovatele“ spravovaly, zpracovávaly a uchovávaly moje osobní údaje za účelem poskytnutí mnou zvolených služeb Naše poradna, a to vše v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Souhlas uděluji ode dne odeslání mých osobních údajů na dobu maximálně jednoho roku. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli jednoduše odvolat. Prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů jsem informován/a o způsobu zpracování mých osobních údajů a svých právech, konkrétně se jedná o právo na přístup k mým osobním údajům, právo na jejich opravu či doplnění, právo na omezení jejich zpracování, částečný nebo úplný výmaz, právo podat námitku vůči Správci, právo žádat Správce o vysvětlení či nápravu závadného stavu a právo odvolat poskytnutý souhlas.


Kontrolní obrázek


Po odeslání formuláře prosím vyčkejte na oznamovací hlášku o tom, že odeslání proběhlo v pořádku. Teprve po té můžete webovou stránku zavřít. Děkujeme.


 
 
  peopledrive

Odměna za doporučení

Jste spokojeni s našimi službami? Hodil by se Váš známý nebo známá na některou z našich pozic, anebo by jej mohly zajímat naše další služby? Nejste si jisti, ale i tak jej chcete doporučit do naší databáze? Dejte o nás vědět svému okolí a my Vás za to odměníme. Nabízíme dva druhy odměny. V obou případech je potřeba, aby se Vámi doporučený uchazeč u nás registroval do databáze nebo na otevřenou pozici do 3 měsíců od Vašeho doporučení.

2.000 Kč za doporučení na konkrétní pozici

POSTUP: Vyplňte formulář Doporučte uchazeče. Následně je řada na uchazeči, aby se přihlásil na konkrétní pozici. Pokud ve výběrovém řízení na danou pozici uspěje a zdárně dokončí zkušební dobu, budeme Vás kontaktovat a vyplatíme Vám odměnu 2.000 Kč. Pokud uchazeč v daném výběrovém řízení neuspěje, případně skončí během zkušební doby, vzniká Vám nárok na náš druhý typ odměny. V obou případech je potřeba, aby se Vámi doporučený uchazeč u nás registroval do databáze nebo na otevřenou pozici do 3 měsíců od Vašeho doporučení.

Konzultace zdarma za doporučení do databáze

POSTUP: Vyplňte formulář Doporučte uchazeče. Následně je řada na uchazeči, aby se u nás registroval. Jakmile obdržíme informaci o obou krocích (Vašem doporučení a registraci uchazeče), budeme Vás kontaktovat s výběrem konzultace. Tu můžete využít Vy sami či jako dárek pro kohokoli ve svém okolí, a to po dobu 12 měsíců od momentu, kdy Vás kontaktujeme. Vztahuje se na hodinovou konzultaci dle vlastního výběru z nabídky naší poradny.

peopledrive

Doporučte uchazeče

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Dbáme o to, abychom je zpracovávali na profesionální úrovni a v plném souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Podívejte se na naše Zásady ochrany osobních údajů.

(koho nám chcete doporučit)

max. 500 znaků včetně mezer

* Pole označená modře jsou povinná.

Odesláním toho formuláře prohlašuji, že mám oprávnění poskytnout osobní údaje osoby, kterou doporučuji k registraci na otevřenou pozici či do databáze společnosti Peopledrive – Ing. Lucie Chudobová, Oblouková 425, Doksy, 273 64 – coby „Správce“ a jsem si vědom, že tyto osobní údaje budou Správcem a jeho spolupracujícími právnickými i fyzickými subjekty coby „Zpracovateli“ spravovány, zpracovávány a uchovávány za účelem oslovení dané osoby k registraci do výběrového řízení na otevřenou pozici či do databáze Správce, a to vše v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.

Odesláním toho formuláře souhlasím, aby společnost Peopledrive – Ing. Lucie Chudobová, Oblouková 425, Doksy, 273 64 – coby „Správce“ a její spolupracující právnické i fyzické subjekty coby „Zpracovatele“ spravovaly, zpracovávaly a uchovávaly moje osobní údaje za účelem poskytnutí odměny za doporučení uchazeče, a to vše v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Souhlas uděluji ode dne odeslání mých osobních údajů na dobu maximálně jednoho roku. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli jednoduše odvolat. Prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů jsem informován/a o způsobu zpracování mých osobních údajů a svých právech, konkrétně se jedná o právo na přístup k mým osobním údajům, právo na jejich opravu či doplnění, právo na omezení jejich zpracování, částečný nebo úplný výmaz, právo podat námitku vůči Správci, právo žádat Správce o vysvětlení či nápravu závadného stavu a právo odvolat poskytnutý souhlas. Jsem informován/a, že vyprší-li platnost mého souhlasu, anebo odvolám-li souhlas před poskytnutím odměny za doporučení uchazeče, odměna nemůže být poskytnuta, a já na ni tedy ztrácím nárok.


Kontrolní obrázek


Po odeslání formuláře prosím vyčkejte na oznamovací hlášku o tom, že odeslání proběhlo v pořádku. Teprve po té můžete webovou stránku zavřít. Děkujeme.


 
 
 

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Dbáme o to, abychom je zpracovávali na profesionální úrovni a v plném souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Pro maximální transparentnost jsme sepsali a průběžně aktualizujeme tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Kdo jsme?


Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona je provozovatel Peopledrive - Ing. Lucie Chudobová, IČ 71306668, se sídlem Oblouková 425, 273 64 Doksy (dále jen „Správce“). Zpracovateli Vašich osobních údajů, tedy těmi, kteří k nim mají přístup a dále je zpracovávají a uchovávají, jsou spolupracující právnické i fyzické subjekty Správce, především tým Peopledrive a poskytovatelé IT služeb (dále jen „Zpracovatelé“). Dodržování zákonných a bezpečnostních postupů je ošetřeno smluvní dokumentací a vnitřními předpisy mezi Správcem a Zpracovateli.

Jaké osobní údaje zpracováváme?


Nad rámec údajů, které od Vás získáváme prostřednictvím formulářů na našich webových stránkách – Registrace do databáze, Registrace do výběrového řízení, Peopledrive jobsletter, Naše poradna a Doporučte uchazeče – zpracováváme dále:
peopledrive IP adresu počítače, ze kterého byl vyplněný formulář odeslán
peopledrive Další údaje, které Správci a Zpracovatelům poskytujete v rámci následné komunikace a které jsou relevantní pro profil uchazeče o zaměstnání nebo ve vztahu k výběrovému řízení na konkrétní pracovní pozici, jakož i informace poskytnuté pro uzavření pracovní smlouvy nebo během případného pracovního vztahu s daným klientem.

Za jakými účely Vaše údaje zpracováváme?


V případě formulářů Registrace do databáze, Registrace do výběrového řízení a Peopledrive jobsletter se jedná především o tyto účely:
peopledrive Vyhledání a zprostředkování zaměstnání
peopledrive Organizace výběrového řízení na konkrétní pozici
peopledrive Posuzování vhodnosti profilu uchazeče na konkrétní pozici
peopledrive Ověření spokojenosti uchazeče po nástupu
peopledrive Provádění auditu vyžadovaného právními předpisy
peopledrive Zasílání měsíčního emailu Peopledrive jobsletter s otevřenými pozicemi, novinkami z trhu práce a tipy k profesnímu rozvoji (v případě poskytnutého souhlasu)

V případě formuláře Naše poradna:
peopledrive Zprostředkování konzultačních služeb v oblasti hledání práce, profesního rozvoje a psychologie

V případě formuláře Doporučte uchazeče:
peopledrive Doporučení vhodného uchazeče do databáze nebo na konkrétní pozici
peopledrive Poskytnutí odměny za doporučení

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?


Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu Vaší registrace a maximálně do jednoho roku od Vašeho odhlášení, tedy zrušení registrace.
V případě, že se odhlásíte, bereme to jako Vámi odvolaný souhlas, a pokud tomu nebrání žádná právní či zákonná povinnost, tak Vaše osobní údaje z databáze nejpozději do jednoho roku od odhlášení odstraníme a dále je již neuchováváme a nezpracováváme.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?


Osobní údaje, které nám poskytujete prostřednictvím našich webových stránek, jsou uloženy na zabezpečeném serveru s maximální ochranou proti jejich zneužití či odcizení. Pro přihlášení do webového rozhraní s Vašimi osobními údaji je nastaveno bezpečnostní ověření přihlašované osoby.

Jaká jsou Vaše práva coby subjektu osobních údajů?


peopledrive Právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu či doplnění
peopledrive Právo odvolat poskytnutý souhlas, tedy odhlásit se
peopledrive Právo na omezení zpracování, částečný nebo úplný výmaz Vašich osobních údajů (kontaktujte nás na info@peopledrive.cz)
peopledrive Právo podat námitku vůči Správci, žádat jej o vysvětlení či nápravu závadného stavu (kontaktujte nás na info@peopledrive.cz)

Kde můžete upravit Vámi poskytnuté osobní údaje?


Vámi poskytnuté osobní údaje můžete upravovat kdykoli ZDE. Bude nutné:
peopledrive 1. zadat emailovou adresu, kterou jste uvedli při původním poskytnutí Vašich údajů v našem webovém formuláři
peopledrive 2. a následně se ověřit prostřednictvím potvrzovacího emailu, který Vám zašleme do Vaší emailové schránky.

Tímto způsobem můžete také odvolat nebo poskytnout svůj souhlas k zasílání informací o aktuálně otevřených pozicích a dalších obchodních sdělení (tzv. Peopledrive jobsletter) v případě, že jste se registroval/a do naší databáze, anebo výběrového řízení.

Jak můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů?


Odhlásit se, tedy odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete kdykoli ZDE. Bude nutné:
peopledrive 1. zadat emailovou adresu, kterou jste uvedli při původním poskytnutí Vašich údajů v našem webovém formuláři
peopledrive 2. a následně se ověřit prostřednictvím potvrzovacího emailu, který Vám zašleme do Vaší emailové schránky.

Jak zpracováváme soubory cookies?


Soubory cookies zpracováváme za účelem měření statistiky a chování návštěvníků na naší webové stránce. Konkrétně se jedná o tyto typy cookies a délky expirace, tedy doby našeho zpracování:
peopledrive _ga, _gid, _gat (Google Analytics) - expirace 1 minuta
peopledrive sid (imedia.cz, seznam.cz) - expirace 1 měsíc
peopledrive kadusercookie, apnuid (imedia.cz, seznam.cz) - expirace 6 měsíců

Nastavení cookies si můžete kdykoliv změnit ve Vašem internetovém prohlížeči.

Máte další otázky?


Pro další otázky nás prosím kontaktujte na info@peopledrive.cz.

Úprava osobních údajů

Pokud jste v historii vyplnili jeden či více z našich webových formulářů – Registrace do databáze, Registrace do výběrového řízení, Peopledrive jobsletter, Naše poradna, či Doporučte uchazeče – a nyní potřebujete Vámi poskytnuté údaje upravit, vložte do kolonky níže Vaši emailovou adresu, kterou jste uvedli při vyplňování daného webového formuláře a klikněte „odeslat“.


* Pole označená modře jsou povinná.

Kontrolní obrázek


Po odeslání formuláře prosím vyčkejte na oznamovací hlášku o tom, že odeslání proběhlo v pořádku. Teprve po té můžete webovou stránku zavřít. Děkujeme.Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mrzí nás, že už u nás nechcete být registrováni, nicméně Vaši volbu plně respektujeme. Chceme Vám jen dát vědět, že na základě odvolání Vašeho souhlasu odstraníme Vaše osobní údaje ze zpracovávání a již nebudete moci – bez opětovné registrace – od nás dostávat informace o otevřených pozicích či jiných službách podle toho, k jakým účelům jste svůj souhlas poskytli.

Pokud jste v historii vyplnili jeden či více z našich webových formulářů – Registrace do databáze, Registrace do výběrového řízení, Peopledrive jobsletter, Naše poradna, či Doporučte uchazeče – a nyní chcete odvolat svůj souhlas s jejich zpracováním, vložte do kolonky níže Vaši emailovou adresu, kterou jste uvedli při vyplňování daného webového formuláře a klikněte „odeslat“.


* Pole označená modře jsou povinná.

Kontrolní obrázek


Po odeslání formuláře prosím vyčkejte na oznamovací hlášku o tom, že odeslání proběhlo v pořádku. Teprve po té můžete webovou stránku zavřít. Děkujeme.