Od:                                  Peopledrive Lucie Chudobová <info@peopledrive.cz>

Odesláno:                       středa 9. ledna 2019 3:10

Komu:                             tereza.necasova@peopledrive.cz

Předmět:                        Peopledrive Jobsletter 01/2019 - development centrum

 

 

Logo Peopledrive

 Jobsletter 01/2019

 

Tým Peopledrive

Novinky pro Vás

Začíná nový rok a pro personalisty to mimo jiné znamená tvorbu rozvojových plánů pro oddělení i jednotlivé zaměstnance. Takže se Vám může stát, že Vám manažer nabídne účast v tzv. "décéčku". Co si pod tím máte představit? V prosincovém čísle jsme psali o AC, tedy assessment centru, a DC, tedy development centrum, je takový "brácha" AC, ale pro účely rozvoje, nikoli výběru. V článku níže se můžete dočíst, jak takové DC probíhá a jak se na něj aspoň vnitřně připravit. Našim uchazečům poskytujeme i osobní konzultace na míru k jejich rozvoji a profesnímu směřování. Pokud Vás toto téma zajímá, napište nám na info@peopledrive.cz. Otevřené pozice u našich klientů najdete jako vždy ZDE. Přejeme Vám úspěšné vykročení do nového roku a 365 dnů plných profesního i osobního naplnění!  

 

 

Aktuálně hledáme 

PRAHA        

 

 

Naše poradna

DEVELOPMENT CENTRUM jako příležitost k Vašemu růstu

Development centrum (DC) je rozvojová metoda, která pomáhá účastníkovi ujasnit si, co jsou jeho silné stránky, jaké podmínky mu pomáhají k jejich uplatnění, v čem naopak tkví jeho rezervy a jaké vlivy je ještě prohlubují. Výstupem DC bývá konkrétní návrh rozvoje nejen v kontextu zjištěného, ale i v kontextu plánů profesního růstu na dané pozici či na daném oddělení a ve firmě celkově. DC má podobný design jako AC - půlden či celý den plný různých modelových situací skupinového nebo individuálního charakteru a skupina hodnotitelů, kteří pozorují a hodnotí úroveň Vašich kompetencí a dovedností. Více o designu a modelových situacích si můžete připomenout v minulém jobsletteru.

 

V čem je DC odlišné od AC?

  • AC se zaměřuje na účastníka v kontextu pozice, DC v kontextu celého možného rozvoje. Pro DC není definován žádný ideální profil uchazeče, podle kterého by účastníci mohli být hodnoceni. Pozorování hodnotitelů a následné výstupy pro účastníky jsou tedy často pestřejší a šířeji pojaté.
  • Modelové situace na AC mají odrážet náplň práce obsazované pozice, a jsou proto často z pracovního života. Naopak smyslem modelovek na DC je vytrhnout účastníky z běžného života a dostat je do nestandardních situací. Potkáte se tedy se zadáními z naprosto odlišných odvětví, ocitnete se v nečekaných rolích, občas i s nadpřirozenou či pohádkovou tematikou. 
  • Během DC se mnohem více sleduje tréninkový aspekt, tedy to, že už během dne se účastníci učí a rozvíjejí. Více času je proto věnováno reflexím a případně i zpětné vazbě od hodnotitelů mezi jednotlivými situacemi.  

Co bychom zaměstnancům pozvaným na DC poradili?

  • Pobavte se s tím, kdo Vás na DC doporučil, co jej k tomu přimělo a co od toho očekává. Chtějte vědět, co konkrétně bude výstupem a jaké kroky budou následovat. Sami si pak ujasněte, s jakými očekáváními na DC jdete.
  • Zeptejte se na možnost nejen písemné výstupní zprávy, ale i osobní konzultace s autorem (často externí odborník), která by Vám pomohla lépe pochopit závěry a doporučení uváděné ve zprávě. Právě koučovací zpětná vazba je často tím, co účastníci oceňují na celém programu nejvíce.
  • Uvědomte si, že pokud pozvánku do DC přijmete, přijímáte také odpovědnost za jeho výsledek, který může být v určitém ohledu i méně příjemný na zpracování. Samozřejmě máte plné právo účast v DC i odmítnout. V tom případě doporučujeme celé téma Vašeho rozvoje a důvodů k odmítnutí DC patřičně projednat s tím, kdo Vás na DC doporučil.
  • Na výstupní zprávu se zkuste dívat jako na jeden kousek celého puzzle. Těmi dalšími kousky jsou především Vaše sebereflexe a pak také hodnocení Vašeho nadřízeného, podřízených, kolegy apod. Výstup neberte jako dogma, spíše se ptejte, do jaké míry to, co jste se o sobě dozvěděl/a, platí v běžné praxi, jak často to zažíváte (ať už je to v kladu či záporu) a co Vám brání to zažívat více či méně. Pamatujte, že Vy jste manažerem svého rozvoje a Vy rozhodujete, co přijmete za své a budete s tím chtít něco dělat. 
  • Večer před DC nebo ten den ráno si zkuste naladit pocit zvědavosti. Děti se tak dobře a rychle učí proto, že jsou velmi zvídavé. Vydejte se tedy na DC se zvědavostí, co se o sobě nového dozvíte, nikoli ve stresu, co můžete zkazit. Čím více do toho dne investujete a čím pravdivěji se budete chovat, tím hlubší a relevantnější zpětnou vazbu dostanete. 

 

     Zůstaňte s námi v kontaktu přes sociální sítě

Twitter   Facebook  

 

Jaká témata Vás zajímají? Napište nám!

Tento e-mail je obchodní sdělení. Informace o provozovateli ZDE.

 

Tento email byl odeslán na adresu tereza.necasova@peopledrive.cz.

Odesilatelem je Peopledrive Lucie Chudobová, info@peopledrive.cz

Z odběru se můžete odhlásit.

 

S radostí doručeno díky aplikaci SmartEmailing

Antispam pravidlatiny image