Nábor a výběr zaměstnanců
Personální a rozvojové poradenství

Stress management: být šťastný a zároveň úspěšný je snazší, než si myslíte

peopledrive

WORKSHOP:

Workshop je veden k definici, odstranění a prevenci stresu, současně k motivaci účastníků, jak žít pozitivně, aktivně a zodpovědně za účelem vlastní spokojenosti, úspěchu a životní harmonie s okolím. Účastníci se také naučí pracovat s myšlenkovou mapou, optimalizovat svůj časový plán, pochopí vlastní reakce na životní změny, pojmenují si své vnitřní hodnoty a nastaví si plán osobního rozvoje.
Účastníci kurzu získají:

peopledrive Návod, jak rozpoznat skryté projevy stresu
peopledrive Prostor pojmenovat si své vlastní stresory (faktory spouštějící stres)
peopledrive Kategorizaci stresorů (myšlenkové, úkolové, fyzikální, vztahové, emoční) a návod, jak s nimi pracovat
peopledrive Efektivní nástroje, jak rychle odbourat prožitý krátkodobý stres, a preventivní protistresová opatření pro náročná životní období
peopledrive Možnost pojmenovat si své silné stránky, vnitřní zdroje a osobní hodnoty
peopledrive Motivaci k vlastnímu osobnímu a profesnímu rozvoji
peopledrive Cestu k osobnímu štěstí a naplnění ambicí
peopledrive Na závěr semináře hodinu jógy zaměřenou na prevenci a odstranění stresu
Forma kurzu:

peopledrive Jednodenní moderovaný workshop
peopledrive Společná a individuální práce za účelem sebepoznání, harmonizace, osobního a profesního rozvoje
peopledrive Konkretizace cílů a jednotlivých kroků k naplnění své osobní vize a spokojenosti na základě získaných informací, vlastních zamyšlení a komunikace s ostatními účastníky
peopledrive PsychodiagnostikaLektor: Lucie Chudobová, o které se také dočte na stránkách www.atmajoga.cz.